به سروی استفاده کنندگان زن و مرد لین کمک رسانی خشونت علیه زنان خوش آمدید!

افراد در شرایط مختلف و با ضرورت های متفاوت روزانه از لین کمک رسانی "خشونت علیه زنان" استفاده می کنند. مشوره شبانه روزی و در 365 روز سال از طریق تلیفون، ایمیل یا چت به طور ناشناس انجام می شود، و بنابراین معلومات بسیار کمی درباره رضایت استفاده کنندگان زن و مرد از لین کمک رسانی وجود دارد. از این جهت، ما می خواهیم در صفحات بعدی سوالاتی را از شما پرسان نماییم، اینکه چطور از پیشنهاد لین کمک رسانی "خشونت علیه زنان" استفاده کرده اید و آن را چطور ارزیابی می کنید.

اطلاعیه حفاظت از دیتا:

  • این تحقیق تابع مقررات مربوط به قوانین حفاظت از دیتا است.
  • این تحقیق بطور ناشناس انجام خواهد شد به این معنا که ضرور نیست شما نام خود، شهر خود و غیره را ارائه دهید.
  • تمام سوالاتی را که بعداً طرح خواهید کرد، به طور محرمانه و صرفاً برای تحقیق استفاده خواهند شد.

با توجه به تعداد جزئیاتی که می خواهید ارائه کنید، این سروی ده تا سی دقیقه وقت می گیرد. اگر نمی خواهید به بعضی از سوالات جواب دهید، آن قسمت ها را خالی بگذارید. می توان در هر زمان سروی را متوقف کرد، که در آن صورت پاسخ های شما ذخیره نمی شوند.

این تحقیق توسط InterVal GmbH و از جانب وزارت فدرال برای خانواده، شهروندان قدیمی، زنان و جوانان اجرا می گردد که مسئولیت حمایت و نظارت مسلکی بالای لین کمک رسانی خشونت علیه زنان را برعهده دارند.

در خصوص سروی